All service från en enda leverantör

Vid nybyggnationer hjälper vi till med hela genomförandet. Vi börjar med att utvärdera och analysera den tänkta platsen och ansöker sedan om nödvändiga tillstånd. Tillsammans med våra kunder, vårt team av ingenjörer, arkitekter och projektledare utvecklar vi sedan en byggnad som är anpassad till kundens behov. Efter planeringsfasen ser vi även till att det blir en smidig byggprocess och att projektet färdigställs i tid.

Våra fastigheter är också konstruerade för att på ett enkelt sätt byggas ut eller byggas om till begränsade kostnader, för att garantera en långsiktig funktionalitet.

Självklart finns vi kvar med vår expertis efter avslutat uppdrag. Till oss kan man vända sig för rådgivning - även om det inte ska göras några konstruktionsförändringar.

Share this page