Våra kunder

Tillverkningsindustri, återförsäljare, transportföretag och tredjepartslogistikföretag finns i vår breda och diversifierade kundbas. Vi strävar efter att ge varje kund, stor som liten, en optimal lösning genom att lyssna på deras behov och förstå deras mål.

Vårt mål är inte att avsluta en affär utan att utveckla en långsiktig relation med våra kunder som en förtroendefull och uppskattad samarbetspartner.

På varje marknad finns våra lokala experter tillgängliga för att tillgodose behoven av effektiva logistik- och distributionsanläggningar. Vi har ett långsiktigt perspektiv på våra kundrelationer och säkerställer kvaliteten genom att själva leda fastighetsförvaltningen och genom att ständigt leverera bra service

 

Share this page