Miljöcertifiering

Vi garanterar våra kunder den högsta kvalitén. Därför granskas och certifieras vårt arbete regelbundet av oberoende institutioner.

Vi utvecklar och bygger våra lokaler för att det ska bli så energieffektiva som möjligt. Våra lösningar präglas av aktivt och långsiktigt arbete med hållbarhetsfrågor och miljöpåverkan.

Dessutom är vår projektorganisation certifierade enligt den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001 för att säkerställa en miljövänlig byggprocess.

 

Share this page