Service är stöd

Prologis fortsätter att vara er långsiktiga partner, långt efter att kontraktet är undertecknat. Våra erfarna och kunniga fastighetsförvaltare gör reglerbundna besök på våra anläggningar, för att försäkra sig om att våra anläggningar lever upp till kundens önskemål.

Några exempel på den service vi erbjuder:

  • Samordning av planerat underhåll och utbyggnadsprojekt
  • Professionell och snabb behandling av försäkringsärenden
  • Ledning och övervakning av externa serviceleverantörer, exempelvis städbolag, takläggare och fastighetsskötare.
  • Tydlig och heltäckande översikt av underhållskostnader.

 

Share this page