Duurzame ontwikkeling gegarandeerd

Als wereldwijde marktleider in de ontwikkeling van industrieel vastgoed en logistieke bedrijfsoppervlakte heeft Prologis een bijzondere maatschappelijke en economische verantwoordelijkheid. Onze projecten zijn daarom ook steeds ingericht op duurzaamheid op de lange termijn.

Eén van die projecten is het nieuwbouwproject Fokker Logistics Park. Een duurzaam kwalitatief hoogwaardig project met het oog op de toekomst. Zo is voor dit project (sloop)materiaal van de voormalige fabriekslocatie van Fokker hergebruikt en bij de bouw zijn velerlei maatregelen genomen die tot energiebesparingen zullen leiden. De gebouwen zijn gerealiseerd conform de meest recente inzichten, ook wat betreft energetische restwaarde op het moment dat de tijd andere eisen stelt aan een logistiek gebouw.

Ecologie en economie in harmonie

Het spreekt voor zich dat wij erop letten dat onze gebouwen niet méér energie verbruiken dan strikt noodzakelijk. Door slimme en innovatieve ‘engineering’ zorgen wij er bijvoorbeeld voor dat onze gebouwen goed geïsoleerd zijn, zodat de verwarmde lucht optimaal rendeert. Ook maken wij gebruik van grote plafondlichten om zo min mogelijk elektriciteit voor verlichting te hoeven gebruiken. In plaats van koelsystemen passen wij – waar mogelijk – koeldaken toe, waar warmte-uitwisseling met behulp van straling plaatsvindt en waardoor er binnen de gebouwen een aangenaam klimaat ontstaat. Voor onze klanten levert dit aanzienlijke kostenbesparing op en voor het milieu een jaarlijkse reductie van enkele tonnen CO2-uitstoot.

Gecertificeerde kwaliteit

Wij willen onze klanten altijd de garantie van de beste kwaliteit bieden. Om die reden laten wij ons werk regelmatig door onafhankelijke instituten testen en certificeren.

Zo willen wij met de ontwikkeling en bouw van ons vastgoed optimale energie-efficiëntie bereiken. Hierbij hanteren wij onder andere de wereldwijd erkende BREEAM-standaard (Building Research Establishment Environmental Assessment Method). De criteria van BREEAM gelden als de allerhoogste voor optimaal en duurzaam design en zijn een graadmeter van de milieubelasting van een gebouw. Al onze nieuwe ontwikkelingen worden standaard gecertificeerd. Meer informatie vindt u op: www.breeam.org.

Onze projecten zijn tevens gecertificeerd volgens de internationale milieumanagementnorm ISO 14001.

Share this page